• Målade om och ordnade till i klädkammaren
 • Satte hjul på odlingslådorna (mindre lyckat)
 • Gav bort alla koikarp
 • Grävde ut trädgårdsgången på tomten, ordnade med sektioner och trappor
 • Drog el-rör för ny utebelysning längs trädgårdsgångarna
 • Tre nya rabatter grävdes, L-formade blev kvartscirklar och vid fågelbordet grävdes en halvcirkel
 • Flyttade om alla blommor i L-rabatterna
 • Planterade bl.a. Vildkaprifol i nya kvartscirkelrabtterna
 • Alla odlingslådor flyttades till sydvästra väggen
 • Planterade tre sorter blåbärstry
 • La sten på alla gångar och i de nya trapporna.
 • Köpte även vindruva, björnbär samt jostasbär på stam.
 • Gjöt plintar för ny altan nere vid stugan