• Byte av väggskivor, isolering och målning av Sebbes rum
  • Tog bort större delen av Hasselbusken
  • Satte nät i takfoten på huset